Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο τελευταίος αυτοκράτορας Μέρος Α΄

Φωτογραφίες από την Θεατρική Παράσταση
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο τελευταίος αυτοκράτορας.
Μέρος Α΄
Σχόλια