Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο τελευταίος αυτοκράτορας Μέρος Β΄

Φωτογραφίες από τη Θεατρική Παράσταση
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο τελευταίος αυτοκράτορας.
Μέρος Β΄Σχόλια