Φωτογραφίες από την Θεατρική Παράσταση, Παύλος Μελάς ο Μακεδονομάχος (εξωτερικά γυρίσματα).


Πριν την θεατρική παράσταση, Παύλος Μελάς ο Μακεδονομάχος, πραγματοποιήθηκαν εξωτερικά γυρίσματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις παραστάσεις που ακολούθησαν. Κατά τη διάρκεια αυτών των γυρισμάτων έγιναν οι λήψεις των παρακάτω φωτογραφιών.


                                                   
                                      
                                                                           


Σχόλια