Οι δασκάλες της Μακεδονίας. Δασκάλες του χρέους και της θυσίας.

 Φωτογραφίες από τη θεατρική παράσταση:
 "Οι δασκάλες της Μακεδονίας. Δασκάλες του χρέους και της θυσίας".Σχόλια